BeeSystem Yazılım Bilişim Elk.San.ve Tic.Ltd. Şti. olarak, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini korumak ve gizliliklerini sağlamak için yüksek standartlarda bir kişisel verileri koruma politikası izliyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın gizlilik haklarına saygı duyuyor ve kişisel verilerin toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanmasında uygun güvenlik önlemlerini alıyoruz. İşbu politika, kişisel verilerin korunması konusunda taahhütlerimizi ve uygulamalarımızı açıklamak amacıyla oluşturulmuştur.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanılması: BeeSystem Yazılım olarak, sadece hizmetlerimizi sunmak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerekli olan kişisel verileri toplarız. Kişisel veriler, müşterilerimiz veya çalışanlarımızla ilişkili olabilecek her türlü bilgiyi içerebilir. Bu veriler, ad, soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, mali bilgiler, kullanıcı kimlikleri gibi çeşitli kategorilere ait olabilir. Topladığımız kişisel verileri yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanır ve ilgili kişilerin açık rızasını alırız.

  2. Kişisel Verilerin Güvenliği: BeeSystem Yazılım olarak, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alırız. Verilerin yetkisiz erişim, değişiklik veya ifşa edilmesini önlemek için güvenlik duvarları, şifreleme teknolojileri, yetkilendirme kontrolleri gibi önlemleri kullanırız. Ayrıca, çalışanlarımızı veri güvenliği konusunda eğitir ve bilinçlendiririz. Kişisel verileri yalnızca belirli yetkilendirilmiş personelin erişimine açarız ve veri işleme faaliyetlerini izleriz.

  3. Kişisel Verilerin Paylaşımı: BeeSystem Yazılım olarak, müşteri ve çalışan bilgilerini yasal düzenlemelere uygun olarak ve sadece belirli amaçlar doğrultusunda paylaşırız. Kişisel verileri yalnızca hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız veya yasal zorunluluklar gerektirdiğinde ilgili mercilere açabiliriz. Kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşırken gizlilik anlaşmaları ve sözleşmeleri kullanırız ve gerekli güvenlik önlemlerini alırız.

  4. Kişisel Verilerin Saklanması: BeeSystem Yazılım olarak, kişisel verileri sadece gerekli süre boyunca saklarız. Kişisel verileri yasal gerekliliklerin izin verdiği sürelerde muhafaza ederiz. Verilerin gereksiz hale gelmesi durumunda verileri güvenli bir şekilde imha ederiz veya anonimleştiririz.

  5. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları: BeeSystem Yazılım olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarına saygı duyarız ve bu hakların kullanılmasını kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alırız. Kişisel veri sahipleri, verilerin toplanması, kullanılması, silinmesi veya düzeltilmesi konularında haklara sahiptir ve bu hakları kullanmak için bize başvurabilirler.

  6. Sürekli İyileştirme: BeeSystem Yazılım olarak, kişisel verilerin korunması konusunda sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yaparız. İlgili yasal düzenlemeleri takip eder, en son güvenlik önlemlerini uygular ve müşteri geri bildirimlerini dikkate alırız.

BeeSystem Yazılım Bilişim Elk.San.ve Tic.Ltd olarak, müşteri ve çalışanlarımızın kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Politikamızı sürekli olarak gözden geçirir ve geliştiririz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığımızı taahhüt ederiz.